ROLA W ROZWOJU KOŚCI

Badania epidemiologiczne wyka­zują, że w krajach Europy Południowej częstość występowania raka okrężnicy jest stosunkowo niska w porównaniu z krajami Europy Północnej. Dodatkowo oliwa z oliwek sprzy­ja perystaltyce jelit i zapobiega cho­robom związanym z ich rozregulowa­niem. Zaletą regularnego spożywania oliwy z oliwek przez diabetyków jest stabilizowanie poziomu cukru we krwi, gdyż sprawne przechodzenie treści jeli­towej zapobiega właśnie między inny­mi gwałtownemu wzrostowi poziomu cukru po posiłkach. Ostatnie badania dowiodły również, że ów cudowny pro­dukt odgrywa ważną rolę w rozwoju kości. Oliwa z oliwek ma istotnie wy­jątkowo dobroczynny wpływ na rów­nowagę wapniową u osób w każdym wieku, a szczególnie u dorosłych

Cześć, mam na imię Kajetan. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do lektury moich wpisów. Będę tu opisywał rzeczy związane z kuchnią, ale wierzę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)